Захист проти хвороби Гамборо

Відомо, що вірус інфекційної бурсальної хвороби є однією з основних причин економічних втрат у птахівництві. Захворювання призводить до імуносупресії, зниження виробничих показників, характеризується високою смертністю, часто без чітких клінічних ознак.

Головним антигеном вірусу ІБХ є білок VP2. Ген VP2 містить гіперваріабельний регіон, мутації в якому призводять до появи нових антигенних варіантів вірусу.

На сьогодні загальноприйнятою є класифікація вірусів хвороби Гамборо, запропонована Дарелом Джеквудом (2017 р.) і базована на геногрупах, ідентифікованих у результаті філогенетичного аналізу гіперваріабельного вірусного білка (hvVP2) штамів IBDV в усьому світі. Було ідентифіковано сім основних геногруп. Деякі з них географічно обмежені, інші мають глобальне поширення. Наприклад, віруси геногрупи 2 фіксують лише в Америці, віруси геногруп 4, 5, 6, 7 територіально обмежені, а віруси геногруп 1, 3 поширені глобально: у Європі, Азії, Африці.

Згідно з цією класифікацією, геногрупа 3 (G-3) є найбільш наповненою ізолятами, включаючи високовірулентні віруси ІБХ (vvIBDV), виділені в різних частинах світу, зокрема в Україні. Наприклад, за даними Центру ветеринарної діагностики, у 2012–2020 рр. у нашій країні захворювання птиці хворобою Гамборо пов’язані винятково з інфікуванням високовірулентними вірусами (vvIBDV).

Інструментом для оцінки стану епізоотичної ситуації, пов’язаної з хворобою Гамборо, є молекулярні методи діагностики. Сучасна методика дає змогу швидко й ефективно детектувати вірус у клінічному матеріалі (бурса Фабриціуса, клоакальні змиви, мазки-відбитки бурси Фабриціуса), проаналізувати нуклеотидну послідовність геномів різних польових штамів вірусу ІБХ та дібрати вакцини для профілактики ІБХ в кожному окремому господарстві.

Зроблено в Україні

Успішна вакцинація повинна не лише забезпечувати захист птахів від клінічного прояву захворювання, а й захищати від поширення вірусу на виробничому майданчику, не допускати безсимптомної циркуляції вірусу (субклінічна форма).

Вибір оптимальної вакцини повинен задовольняти такі вимоги:

  • відповідність генетичного профілю польового і вакцинного штамів (ефективність вакцинації безпосередньо залежить від генетичної спорідненості вакцинних і польових штамів вірусу);
  • формування раннього імунітету в поголів’ї (залежить від швидкості колонізації бурси Фабриціуса вакцинним штамом);
  • відсутності імуносупресивного впливу на бурсу Фабриціуса.

На сьогодні на вітчизняному ринку доступні вакцини проти хвороби Гамборо, розроблені на основі виділених на території нашої країни ізолятів вірусу ІБХ. Ефективність вакцин, розробником і виробником яких є компанія «Біотестлаб», досягнута за рахунок максимального ступеня подібності ділянок гена VP2 польовим українським ізолятам щодо антигенного профілю вакцинних штамів POLIMUN, за рахунок чого формується специфічна поствакцинальна імунна відповідь до циркулюючих штамів вірусу ІБХ. Антигенні відмінності вакцинних штамів POLIMUN забезпечують можливість адаптації вакцин до різних епізоотичних ситуацій та добору оптимальної програми для кожного підприємства.

Докладніше про це читайте у червневому (№ 6, 2021) випуску журналу та на сайті в матеріалах наших партнерів.

http://www.ait-magazine.com.ua/sites/default/files/biotestlab_2.pdf