Як підвищити продуктивність свиней: нові технології та продукти

Забезпечення розкриття генетичного потенціалу продуктивних тварин сучасних порід, ліній та кросів повною мірою можливе лише за використання повноцінних та збалансованих кормів. Що вищими є продуктивні характеристики, то вибагливішими будуть тварини до умов годівлі, догляду й утримання, оскільки не є секретом, що 85–90 % успіху будь-якої галузі тваринництва залежить від умов, які створюють для поголів’я. Представником сучасного покоління джерел протеїну на ринку України є Ліпрот Біо® — побічний продукт ферментації, отриманий у результаті виробництва амінокислот культурою Corynebacterium glutamicum, внаслідок біоферментації в процесі мікробіологічного синтезу, за використання субстратів рослинного походження та мінеральних солей.

Наразі можливі три способи промислового отримання незамінних амінокислот: гідроліз білків рослинного і мікробного походження, мікробіологічний і хімічний синтез. Понад 70 % усіх вироблених промисловістю чистих препаратів амінокислот отримують шляхом мікробіологічного синтезу. На другому місці за обсягом виробництва — хімічний синтез. Технології одержання амінокислот за рахунок гідролізу білків економічно менш вигідні, тому вони не набули широкого розповсюдження. Під час мікробіологічного синтезу утворюються L-амінокислоти, що є продуктами життєдіяльності спеціально дібраних і відселекціонованих штамів мікроорганізмів, здатних накопичувати в культуральній рідині необхідну кількість амінокислоти. Звичайні мікроорганізми не здатні синтезувати необхідні амінокислоти в потрібній кількості, тому використовують їх мутанти, отримані за допомогою хімічних і фізичних мутагенів.

Ліпрот Біо® задовольняє потреби організму продуктивних тварин в амінокислотах та білках і може використовуватися як кормовий матеріал для виробництва комбікормів, кормових концентратів і добавок для годівлі великої рогатої худоби м’ясного і молочного напрямів продуктивності, коней, свиней, бройлерів та курей-несучок, відповідно до видових і вікових особливостей раціону тварин. У разі введення в раціон Ліпрот Біо® сприяє максимальному розкриттю генетичного потенціалу тварин, зменшує буферність корму, стимулює зростання приростів, покращуючи цим продуктивність. Основними характеристиками та перевагами Ліпрот Біо® є високий вміст у ньому білка (понад 70 %) з одноклітинною структурою, високий коефіцієнт кишкового перетравлення білка (понад 92 %) завдяки низькомолекулярній структурі, різноманітний амінокислотний склад із коефіцієнтом стандартизованої перетравлюваності кишечника для амінокислот понад 93 %, натуральність та відсутність у його складі генетично модифікованих компонентів.

Ексклюзивним представником Ліпрот Біо® в Україні є компанія «Біо Формула».

Докладніше про результати досліджень читайте в № 1 (2021) та на сайті в матеріалах наших партнерів.

http://www.ait-magazine.com.ua/sites/default/files/nagornaja.pdf