ВР затвердила Загальнодержавну програму розвитку водного господарства

Верховна Рада України затвердила Загальнодержавну цільову програму розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну Дніпра на період до 2021 року. Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного закону проголосували 329 народних депутатів із 424 зареєстрованих у сесійній залі.

Закон набирає чинності з 1 січня 2013 року. Метою програми є визначення основних напрямів державної політики у сфері водного господарства для задоволення потреби населення і галузей національної економіки у водних ресурсах, збереження і відтворення водних ресурсів, впровадження системи інтегрованого управління водними ресурсами за басейновим принципом, відновлення ролі меліорованих земель у продовольчому та ресурсному забезпеченні держави, оптимізація водоспоживання, запобігання та ліквідація наслідків шкідливої дії вод.

Виконання програми здійснюється двома етапами. На першому етапі (до 2016 року) передбачається визначити межі прибережних захисних смуг згідно з проектами землеустрою, насамперед на водних об'єктах, що є джерелами питного водопостачання та здійснити першочергові заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та екологічного стану малих річок; будівництва і реконструкції групових водопроводів (очисних споруд, магістральних водоводів, розвідних мереж), запобігання виникненню аварійних ситуацій на них тощо. Також передбачено забезпечити централізованим питним водопостачанням сільські населені пункти, що користуються привізною водою, і здійснити пошук джерел підземних вод для питного водопостачання; відновити функціонування меліоративних систем, здійснити реконструкцію і модернізацію їхньої інженерної інфраструктури, поліпшити екологічний стан зрошуваних земель тощо.

На другому етапі (2017-2021 роки) планується впровадити систему інтегрованого управління водними ресурсами за басейновим принципом шляхом розроблення та виконання планів управління басейнами річок, застосування економічної моделі цільового фінансування заходів у басейнах річок, утворення басейнових рад річок, а також підвищення ролі існуючих та утворення нових басейнових управлінь водних ресурсів; реалізувати водо- та енергозберігаючі технології, які забезпечують підвищення функціонування водогосподарсько-меліоративного комплексу тощо. Фінансування заходів програми здійснюється за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів, а також інших джерел, не заборонених законом. Обсяг фінансування визначається щороку під час складання проекту закону про державний бюджет України на відповідний рік з урахуванням реальних можливостей державного бюджету.

Орієнтовний обсяг фінансування становить 46478,46 млн грн, зокрема, за рахунок державного бюджету - 21029,03 млн, місцевого бюджету - 9294,23 млн, інших джерел, не заборонених законом - 16155,2 млн, у тому числі за напрямами: забезпечення розвитку меліорації земель і поліпшення екологічного стану зрошуваних та осушених угідь - 30090,49 млн; першочергове забезпечення централізованим водопостачанням сільських населених пунктів, що користуються привізною водою - 1668,6 млн; захист сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь від шкідливої дії вод - 1571,48 млн; комплексний протипаводковий захист у басейнах річок Дністра, Пруту та Сірету - 5226,69 млн.; комплексний протипаводковий захист у басейні річки Тиси у Закарпатській області - 1835,2 млн; екологічне оздоровлення басейну річки Дніпро та поліпшення якості питної води - 6086 млн грн.