Про компартменти

В останні роки в Україні склалась напружена епізоотична ситуація щодо африканської чуми свиней (далі – АЧС), що призвело до значних економічних збитків як для великотоварних виробників свинини, так і для одноосібних господарств.

Діючі заходи з ліквідації АЧС передбачають забій клінічно здорових свиней та знищення свиней з ознаками захворювання в зоні захисту навколо неблагополучного пункту. Тобто виникнення АЧС у приватному господарстві призводить до значних економічних збитків великих господарств, які розташовані в радіусі трьох кілометрів від осередку захворювання.

Підвищення рівня біологічної безпеки свиногосподарств мінімізує ризики виникнення захворювання і може захистити свиней від зараження небезпечними хворобами, у тому числі АЧС.

З метою мінімізації економічних втрат великотоварних господарств, в яких впроваджена система біозахисту, прийнято наказ Мінагрополітики від 03.05.2019 № 239 «Про затвердження Порядку визначення окремого ветеринарно-санітарного статусу тваринної субпопуляції одного або декількох господарств з єдиною системою управління біологічною безпекою щодо однієї або кількох хвороб, стосовно яких запроваджено заходи нагляду, контролю та біологічної безпеки», який зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27.05.2019 за № 549/33520.

Вказаний статус має назву – компартмент.

Даний наказ сприятиме удосконаленню вітчизняної
нормативно-правової бази щодо вимог, направлених на здійснення оцінки ризику щодо ймовірності виникнення особливо небезпечних хвороб, розробки планів біологічної безпеки господарств, їх реалізації та визначення окремого ветеринарно-санітарного статусу тварин, об’єднаних однією системою нагляду за їх здоров’ям, і, як наслідок, збереження поголів’я тварин в Україні (навіть в умовах виявлення небезпечних хвороб і встановлення карантинних зон) та розширення експортних можливостей для вітчизняних виробників тваринницької продукції.

Однак, потрібно зауважити, що, отримання статусу компартменту є добровільним, оскільки потенційний суб'єкт господарювання має нести значні витрати для забезпечення високого рівня біобезпеки на підприємстві (спеціальний режим пропуску та контролю за переміщенням по території, постійне навчання персоналу та дотримання високого рівня гігієни, здійснення заходів для забезпечення біологічної безпеки на підприємстві, тощо). Оператору ринку дозволяється запроваджувати власні вимоги до біологічної безпеки, які засновані на принципах системи аналізу небезпечних факторів і контролю у критичних точках і містять показники та процедури, що еквівалентні та/або мають рівень вищий, ніж визначений вказаним Порядком.

У компартменті повинен бути розроблений, затверджений і реалізований План біологічної безпеки який повинен містити інформацію про аналіз і оцінку ризику щодо можливого впливу небезпечних патогенів на здоров’я тварин, описувати заходи, направлені на мінімізацію цих ризиків, взаємовідносини між виробничим і ветеринарним підрозділами оператора потужностей та розподіл відповідальності між ними. Має бути система простежуваності та документування усіх процесів в компартменті.

Бонусами за отримання статусу компартменту є:

- мінімізація ризиків виникнення захворювання в господарстві;

- можливість продовження безперебійної роботи господарств навіть за умови знаходження в зоні карантину відповідної хвороби;

- здійснення торговельних операцій, в тому числі експорт, незалежно від географічного розташування господарства та епізоотичної ситуації на території навколо компартмента;

- можливість переміщення тварин в межах компартмента без застосування вихідного карантину.

Прес-служба Держпродспоживслужби