Надійний інструмент контролю вірусних інфекцій

Початок третього тисячоліття відзначився очевидними викликами для існування сучасної цивілізації. Глобальні зміни мікроклімату зумовили розбалансування усталених зв’язків між біологічними системами. Ідеться про функціонування ланцюга, ланками якого є представники царства Vira (віруси), фауни та суспільства. Своє відображення ці процеси отримали в активізації інфекційних хвороб вірусної природи.

Лякають непрогнозовані віддалені наслідки взаємодії цих вірусів не лише безпосередньо з організмом людини, а й з організмом тварини. Складність такої ситуації полягає у відсутності інформації про вплив патогенних для людини ізолятів коронавірусу на організм інших теплокровних.

Проблема появи кожного чергового небезпечного вірусного захворювання пов’язана з відсутністю засобів профілактики та лікування хворих. Єдиним рятівним інструментом є суворі карантинні обмеження й ліквідація джерел вірусної інфекції та, власне, збудника в довкіллі (будь-які контаміновані вірусом території чи об’єкти). Руйнівний вплив природних факторів на збудники хвороб вірусної природи, як відомо, часто не є достатнім для того, щоб впливати на перебіг захворювання. У цій ситуації вдаються до використання дезінфектантів.

Проте який саме засіб дезінфекції буде ефективним в тому чи іншому випадку?

Тут маємо проаналізувати низку властивостей засобу:

  • шкодочинність (для довкілля повинна бути мінімальною);
  • спектр дії на різні види збудників (має бути досить широким);
  • вартість (повинна бути низькою);
  • рекомендації із застосування для певних виробництв (підприємств різного спрямування діяльності);
  • методи застосування та способи нейтралізації залишків після закінчення експозиції дії (максимально прості й доступні).

Важливою умовою вибору дезінфекційного засобу є відсутність резистентності до його компонентів згаданих раніше родин вірусів. Віруси родин Orthomyxoviridae, Poxviridae, Asfaviridae та Coronaviridae мають біологічні характеристики будови, які докорінно їх відрізняють між собою. Тому ці мікроорганізми по-різному реагують на дію простих дезінфекційних засобів. Отримати результативну спрямовану дію дезінфектантів можна лише за наявності в його складі кількох типів хімічних сполук. Одні з них мають руйнувати або суттєво змінювати склад вірусних білків, а інші — впливати на ліпідні структури оболонок вірусних часток. Саме такі дезінфектанти можуть проявляти незначну шкодочинну дію для довкілля, але знищувати представників ДНК- та РНК-містимих вірусних популяцій.

Одними з дезінфектантів, які володіють такими характеристиками, є «ЧАС ПІК» і «БТС плюс». Але саме засіб «ЧАС ПІК» має доказову ефективність стосовно африканської чуми свиней.

Попри те, що до складу деззасобу входить понад вісім компонентів, він не проявляє корозійної дії на об’єкти довкілля, що є досить важливою характеристикою для будь-якого дезінфектанту. Екологічно безпечний, добре розчинний у воді, він не містить високотоксичних сполук.

Докладніше про це читайте у червневому (№ 6, 2021) випуску журналу та на сайті в матеріалах наших партнерів.

http://www.ait-magazine.com.ua/sites/default/files/greenpax.pdf