Моніторинг годівлі корів: контрольні точки

На сучасному етапі розвитку молочного тваринництва України господарства змогли досягнути досить високих результатів у збільшенні молочної продуктивності корів. Прогресу вдалося досягти насамперед завдяки кращому технічному оснащенню МТФ, використанню сучасного генетичного потенціалу, вмінню заготовити якісний основний корм (силос, сінаж), дотриманню стратегії балансування раціонів під необхідну продуктивність.

Керівництвом компанії Трау Нутришин Україна було прийнято рішення організувати окремий відділ Технологічного супроводу клієнтів із спеціалістами, які мають позитивний практичний досвід роботи в галузі молочного тваринництва України. Спеціалісти Технологічного супроводу від компанії Трау Нутришин Україна проводять аудит господарств, під час якого:

  • роблять аналізи та бальну оцінку основних кормів;
  • проводять моніторинг TMR суміші на сепарацію та гомогенізацію;
  • проводять дослідження неперетравних решток з оцінкою роботи ШКТ та недоотримання молока;
  • здійснюють бальну оцінку наповнення рубця, калових решток, вгодованості; визначають бал та відсоток кульгавості корів у господарстві;
  • роблять аналіз та оцінку наявних раціонів;
  • проводять дослідження та оцінку ступеня технологічного навантаження на тварин.

Тільки після детального аналізу разом із менеджментом господарства можна визначити критичні точки та потенційні резерви для забезпечення стратегічних завдань керівництва господарства. За результатами комплексної оцінки складається план усунення недоліків. Як приклад такої комплексної роботи можна навести господарства, де основні корми виявились відмінної якості, раціони мають збалансований характер, слабке місце – робота міксера. Після впровадження рекомендованого протоколу по роботі міксера було отримано додатково протягом двох тижнів збільшення на 1,5 л молока на дійну корову та плюс 0,15 % жиру в молоці, водночас раціони та основні корми не змінювалися.

З повним текстом статті можна ознайомитися на сайті в матеріалах наших партнерів.